>Christine Preitauer
speaker_info

About The Speaker

Christine Preitauer

CEO kreHtiv Netzwerk Hannover e.V. / Präsidentin VNKK e.V. / Vorstandsvorsitzende CAMEO Kollektiv e.V. Foto: kreHtiv/Patrick Labitzke